TEMATİK DERSLİK SİSTEMİ

Okumuzda öğrencilerimiz derslerini kendileri için özel olarak tasarlanmış aşağıda belirtilen
sınıflarda işlerler. Eğitim ortamı sıkıcı ve tekdüze olmaktan çıkar.
Eğitim eğlenceli, öğretici ve dinamik bir düzende devam eder.
TEMATİK DERSLİKLER:
1- Doğal yaşam sınıfı- Natural life classroom
2- Masallar – kahramanlar sınıfı- Tales – heroes classroom
3-Sulatı sınıfı- Deep blue classroom
4-Tarihimiz ve Atatürk sınıfı – Our history and Atatürk classroom
5-İlk okuma yazma sınıfı – First literacy classroom
6- Ülkemiz, dünyamız sınıfı – Our country, our world classroom
7- Bilim ve fen sınıfı – Science classroom
8- İngilizce sınıfı- English classroom
9- Montessori etkinlik sınıfı – Montessori activity classroom
10- Açık hava dersliği- Outdoor classroom