HAKKIMIZDA

Birlikte çok daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz.

Biliyoruz ki; gelecek nesilleri şekillendiren öğretmenler eğitim hayatının en belirleyici ve ayırt
edici faktörüdür. Bir öğretmen sadece bilgiyi öğretmez, öğrencilerini hayata hazırlar, onları 360
derece donatır, eğitir. Öğrencileri sadece zihinsel değil, duygusal ve fiziksel olarak da geliştirir.

Adakent Koleji Eğitmenleri ve Öğretmenleri olarak, çağdaş bir toplum için çağdaş bireyler
oluşturma felsefesiyle çıktığımız bu yolda dünya standartlarında eğitim verme bilinciyle ilerliyoruz.

Okulumuz yenilikçi eğitim kadrosuyla, yıllardır sahip olduğumuz tecrübeye ve kanıtlanmış
sayısız başarıya güvenerek, çocuklarımıza eğitimi sevdirmeyi amaç edindik. Onları sadece bilgi ve
deneyimlerimizle eğitmiyor, aynı zamanda etik, adalet, hoşgörü, çevre ve yaşam sevgisi gibi
değerlerle yarınlara hazırlıyoruz.

Mesleki bilincimiz, sorumluluğumuz ve görevimize duyduğumuz sonsuz aşkla; bilgili, özgür,
sorumluluk sahibi, özgüveni gelişmiş, mutlu birer dünya vatandaşları yetiştirmek için çalışıyoruz.
Çağdaş ve sağlıklı bir toplum için her bireyin çok yönlü eğitim alması gerektiğine inanıyoruz.

Bu inancımız doğrultusunda; akademik bilgiden kişisel gelişime, sanattan spora, yabancı
dilden bilişime kadar tüm anaokulu ve ilkokul sınıflarımızda çok yönlü bireysel eğitim modelini
benimsedik.

 Adakent’te okul için değil, hayat için öğrenim ilkesine inanırız. Bu yaklaşım; öğrencilerimizin
merakla, keyifle, kolaylıkla öğrenmesini sağlar.

 Her çocuğun ait olduğu ailevi, kültürel ve toplumsal yapı farklıdır. Bu farklılıkların incelenmesi
ile oluşturulan Öğrenci Sosyal Gelişim Programı sayesinde güçlü aile bağlarından toplum ve
çevre bilincine, ülke sevgisinden dünya vatandaşlığına uzanan genişi bir konsept içinde;
mutlu, çağdaş, üretken bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

 Öğrencilerimizin yetenek, bilgi ve becerileri doğrultusunda danışman ve etüt öğretmenleri
eşliğinde birebir çalışmalar düzenliyoruz. Bu çalışmalar sayesinde öğrenme süresi kısalıyor,
etkisi artıyor. Kısalan öğrenme süresi sonucunda çocuklar, ilgi alanlarına yönelik çalışmalara,
zekâ geliştirici aktivitelere, buluşlara ve kişisel gelişim faaliyetlerine zaman bulabiliyorlar.

 Yaş grubu ayırt etmeksizin tüm öğrencilerimizin teknik bilgilerini pratik uygulamalarla
destekledikleri, yeteneklerini deneyimlerle keşfedip geliştirebildikleri bir eğitim sistemi içinde
yetişmelerini hedefliyoruz.

 Sadece bilgili değil, aynı zamanda verimli, yaratıcı, mutlu, sorumluluk sahibi, istikrarlı,
yenilikçi ve başarılı nesiller var etmek için çalışıyoruz.