FUTURE CLASS LAB. GELECEĞİN SINIFLARI

Okulumuzda kurulan FCL içinde mini 3d sinema salonu, green screen kayıt stüdyosu,
artırılmış gerçeklik duvarı, robotik kodlama atölyesi, etkileşimli anfi dil alanı, drama alanı, mini
kütüphane, bireysel çalışma alanları, grupla çalışma alanları, stres ve yaratıcılık duvarları vb. alanlar
bir arada bulunur.
Future Classroom Lab (FCL), Brüksel’deki Avrupa Okul Ağı tarafından desteklenen
çalışmaları temel alan pek çok gelişme gerçekleştirilmektedir. Future Classroom Lab öğrenmeye ve
öğretmeye 21. Yüzyıl becerilerini dahil ederek eğitimde değişen stilleri desteklemek ve geleneksel
dersliklerin ve diğer öğrenme alanlarının yeniden düzenlenmesini sağlamak için oluşturulmuştur. Bilgi
ve İletişim Teknolojilerinin okullara entegre edildiği bir “Yaşayan Laboratuvar” olarak tasarlanmıştır.
Ayrıca fiziksel alanların, kaynakların, öğrenci ve öğretmenlerin değişen rollerinin ve farklı öğrenme
stillerinin gelişimini desteklemektedir.
Future Classroom Lab 6 farklı öğrenme alanından oluşmaktadır, bunlar ÜRETİM, ETKİLEŞİM,
SUNUM, ARAŞTIRMA, İŞ BİRLİĞİ VE GELİŞTİRME alanlarıdır.
Her bir alan öğrenme ve öğretmede özel öneme sahip olan alanları vurgulamaktadır. Avrupa
Okul Ağı tarafından Brüksel’de kurulan orijinal FCL mekânı birçok ülkeye ilham kaynağı olmuştur.
Okulumuzda oluşturulan bu öğrenme alanlarının öğrencilerimiz için çok büyük faydası vardır.
Öğrenciler, teknolojinin sadece bir mekânda olmasından ya da sadece belirli zaman dilimlerinde
teknolojiye erişmekten ziyade, gün içinde teknolojiye daha fazla erişim imkânı elde etmektedir.
Derslerde iş birliğinde bulunmaya ve farklı düşünceleri ele almaya yönelik daha fazla fırsata sahip
olurlar. Böylelikle, öğrenciler akranlarıyla beraber ya da akran öğrenmesi gerçekleştirebilirler.
Öğrenciler, kendi öğrenmelerinde aktif bir role sahiptir. Örneğin, bir öğrenci sınıfın farklı
yerlerinde belirli bir zaman sınırı içinde belirli görevleri gerçekleştirebilirler. Öğrenciler, yapacakları
etkinliklerin sırası ile ilgili kendi başlarına karar verebilir ve bu durum öğrencilerin daha bağımsız
öğrenmelerine yardımcı olur.
Ve en önemlisi de öğrenciler yeni öğrenme alanlarını sever ve okulda zaman geçirmekten
mutluluk duyar. Bunun sebebi esnek öğrenme alanlarının öğrencilerin rahat hareket etmesini
sağlaması ve teknolojiyi günlük hayatlarında da olduğu gibi etkin kullanmaları ile okulda da öğrenme
gerçekleştirmeleridir.