DİJİTAL ÇAĞ VE AKILLI ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI

AÇEP DİJİTAL ÇAĞ programımız alanında uzman öğretmenler tarafından 3 yaştan itibaren zekâ
gelişimi, öğrenme becerileri ve teknolojik dili kullanmaya yönelik bilimsel dersleri içerir. Son yıllara
ortaya çıkan ve birçok okulda uygulanan STEM eğitiminin geliştirilmiş halidir. Bu program dahilinde
öğrencilerimiz aşağıda bulunun çalışmalar ile zekâ gelişimine dayalı, geleceğin teknolojisini
kullanmayı öğrenen yaratıcı bireyler olarak yetişmesi amaçlanır.
Robotik- Kodlama
Akıl oyunları ve Satranç
Hafıza gelişimi
Düşünce eğitimi
3d tasarım – 3d sinema
Artırılmış gerçeklik
Green screen ve benmaker atölyeleri