ÇİFT DİL ÇİFT ÖĞRETMEN SİSTEMİ


Dil; sadece ülke içinde değil, tüm dünya genelinde kişiyi hayata hazırlayan en etkili
unsurdur. Küçük yaşlarda atılan yabancı dil çok daha kolay öğrenilir, kolay özümsenir. Bu sebeple,
anaokulunda ve ilkokulda ileri İngilizce eğitimini benimsemekteyiz. İngilizce eğitimimzde:
 Yabancı uyruklu anadili İngilizce olan öğretmenler ile desteklenmiş dil eğitimidir.
 Normal İngilizce dersi müfredatının dışında speaking temelli dersler işlenir.
 Derslere sınıf öğretmeni ya da anasınıfı öğretmeni ile İngilizce öğretmeni birlikte girer
Bu metodun ana amacı; Uluslararası Akreditasyon Sertifikalı İngilizce Eğitmenlerimiz
sayesinde çocuklarımızın anadil düzeyinde İngilizce konuşmaları, anlamaları ve düşünmelerini
sağlamaktır.
Uluslararası Akreditasyon Sertifikalı İngilizce Eğitimimiz ile çocuklarımız sadece İngilizce
konuşmayı, yazmayı değil, İngilizce düşünmeyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır.