BİREBİR EĞİTİM

Her öğrenci için ücretsiz 2 saat özel ders ile eksikleri birebir tamamlanır.
Ayrıca her gün yapılan etüt çalışmalarında ev ödevleri tamamlanır ve öğrencilerimizin eksikler
giderilir.
Öğrencilerimizin anlamadığı konular, eksikleri ya da pekiştirmek istediği konular ile ilgili haftada 2
saat, okulda gerçekleştirilecek ücretsiz özel dersler ile tam destek sağlanır.
Öğretmenlerimiz; herhangi bir konunun tam olarak öğrenildiğinden emin olmadan yeni konuya
geçmezler. Böylelikle her alanda benimsediğimiz; tam öğrenmeye dayalı, etkili eğitim sağlanmış olur.