ADAKENT TEMEL EĞİTİM METODU

İlkokulda yürüttüğümüz sistemde; uluslararası eğitim metotları incelenerek ve kendi ailevi,
kültürel ve toplumsal yapımız ile harmanlanarak oluşturulan ADAKENT TEMEL EĞİTİM METODUNU
uygulamaktayız.
İlkokulda uluslararası eğitim başarıları ile gündeme gelen Finlandiya, Singapur, Japonya,
G.Kore vb. modellerin incelenip – anasınıfımızdakine benzer çalışma metodu ile – uygulama sırasında
yaşanan geri dönüşler ve tecrübelerimizden yola çıkarak, bu ülkelerdeki sistemlerin dezavantajlı ve
avantajlı yanlarını ortaya çıkardık. Ve her bir öğrencimiz için yetiştiği ailevi, kültürel ve toplumsal
yapının incelenmesi ile oluşturulan öğrenci sosyal gelişim programı ile, kendi sosyokültürel ve
ekonomik yapımıza, kendi toplumlumuza ve çocuklarımızın bireyselliğine azami ölçüde uyan, yapıcı
eğitim felsefesine temellenen kendi eğitim metodunu uygulamaktayız.
Buradan hareketle Adakent Erken Çocukluk Eğitim Metodu ve Adakent Temel Eğitim
Metodunda belirlediğimiz temel ilkeler ile eğitim programımızı oluşturmaktayız. PROGRAMIMIZIN
TEMEL İLKELERİ şunlardır:
• Gelenekten geleceğe
• Eğlenceden bilime
• Yerelden evrensele
• Kişiye özgü eğitimden çok yönlü eğitime
• Bireysel eğitimden çoklu eğitime
• Karakter eğitiminden toplumsal değerler eğitimine
• Yabancı eğitim sistemlerinden öz değerler eğitimine

Bu temel ilklerden hareketle Adakent Erken Çocukluk Eğitim Metodu ve Adakent Temel
Eğitim Metodu ile aşağıdaki yapılandırıcı EĞİTİM YÖNTEMLERİ kullanılır.
• Etkileşimli Öğretim
• Deneyerek Öğrenme
• Bağımsız Öğrenme
• İşbirlikçi Öğrenme
• Proje tabanlı öğrenme
• Sorgulamaya Dayalı Öğrenme
• Problem Temelli Öğrenme
• İşitsel Dilsel Yöntem

• İletişimci Yaklaşım
• İçerik Temelli Öğrenme
• Milli ve kültürel değerler yaklaşımı
• İçten dışa öğrenme
• Çekirdekten çevreye yöntemi
• Yerelden evrensele yaklaşımı

Böylelikle İLKOKUL EĞİTİM PROGRAMIMIZ; araştırmaya dönük, eleştirel ve yaratıcı düşünceyi
geliştiren, çoklu zekâ sistemini destekleyen, öğrenci merkezli öğrenme odaklı, bireysel farklılıkları
dikkate alan bir program olarak sunulur.

Dijital çağın ve geleceğin teknoloji becerilerinin üst düzeyde sunulduğu eğitim
programlarımız; meraklı, yaratıcı, yenilikçi, sorumluluk sahibi, öz kültürünü ve değerlerini bilen, üst
düzey eğitim kademelerine ve modern yaşama hazır öğrenciler yetiştirmemizde temel teşkil eden
yaklaşımlar barındırır.

ADAKENT TEMEL EĞİTİM METODU ile çocuklar sadece bilgiyi değil, ona ulaşmayı ve
kullanmayı öğrenirler. Araştıran, sorgulayan, fikir yürütüp yorum yapabilen, bilgi üreten öğrencilerin
eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri gelişir. Kendilerini ve öğrenme şekillerini tanırlar. Problem
çözme ve iletişim becerilerini geliştirir, sosyal değerlere önem verir, kendilerini geliştirmeye
odaklanırlar.